Onze bijdrage -Winterfair

Huys Ten Donck in Ridderkerk – daar hebben wat mee. Sterker nog, heel veel! Zaterdag 14 jan. vond er een groot evenement plaats. Buiten ( Veel muziek -o.a. op een piano van ons), maar ook binnen zijn er allerlei rondleidingen. Zo was Rik Cox aanwezig zijn om te laten zien wat een grote revisie/restauratie van een vleugel inhoudt. De oude Bechstein vleugel is daar aan toe! Meer foto’s en verslagen op www.huystendonck.nl/activiteiten  en op Facebook: Huys ten Donck alive & kicking.